Podejście do miejsca pracy

Chociaż rankingi alarmują o wysokiej stopie bezrobocia na polskim rynku pracy, to mimo wszystko nie skłania to młodych osób do refleksji. Powinniśmy coraz bardziej kształcić się dokładnie pod te stanowiska pracy, które potrzebują kolejnych pracowników – z pewnością do tego należy sektor IT, technologia i przemysł czy też zawody kreatywne. Nie bez powodu mówi się […]

Przyszłość: ekonomia

Co roku tysiące młodych ludzi z całego kraju staje przed trudnym wyborem kierunku swojej drogi życiowej. Uczelnie oferują ogromną liczbę wydziałów i specjalności, w których przyszłym studentom trudno się rozeznać. Istnieją jednak kierunki, które od lat cieszą się prestiżem i niesłabnącą popularnością, a są nimi między innymi prawo, medycyna, architektura, informatyka oraz ekonomia. Jeśli chodzi […]

Gospodarka rynkowa

O gospodarce rynkowej możemy mówić wtedy, gdy decyzje dotyczące kluczowych kwestii produkcyjnych podejmowane są przez podmioty gospodarcze. Owe podmioty kierują się własnym, prywatnym interesem i postępują w sposób całkowicie racjonalny. Owe decyzje podejmowane są na podstawie różnorakich informacji, które płyną z rynku. Dotyczą one przede wszystkim cen różnych usług oraz dóbr. Innymi ważnymi czynnikami są […]

O rynku

Rynkiem nazywa się obecnie całokształt transakcji kupna oraz sprzedaży. Słowo to zawiera w sobie również opis warunków, w jakich przebiegają transakcje tego typu. Jeżeli weźmiemy jako przykład tak zwany rynek konkurencyjny, to zauważymy, że dokonuje się na nim automatyczne, oddolne ustalenie ceny oraz ilości poszczególnych dóbr. Rynek jest również określoną zbiorowością podmiotów, jakie gospodarują i […]

Czy warto studiować ekonomię?

Okres pomaturalny to bardzo burzliwy czas – chyba każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ wielu ludzi również kiedyś, za czasów bycia młodym i pięknym nastolatkiem, znalazło się w tej trudnej, kłopotliwej sytuacji, kiedy musieli podjąć decyzję mającą naprawdę olbrzymi wpływ na ich przyszłe dorosłe życie. Zastanawiali się wtedy, co chcieliby tak naprawdę […]

Nie studiuj bezrobocia, wybierz ekonomię!

Maturzyści zmęczeni natłokiem wysiłku i stresu wreszcie mogą znaleźć chwilę wytchnienia. Jednak ten błogi spokój nie będzie trwał wiecznie. Wkrótce na wielu uczelniach rozpoczyna się proces rekrutacji na studia. Zatrważający jest fakt, iż przyszłość naszego narodu często nie wie na jakie studia się wybrać. Wspaniałomyślnie przychodzimy z pomocą i pragniemy zaprezentować kierunek, który co roku […]

O makroekonomii

Kolejną dziedziną ekonomii jest ten, który nazywa najczęściej makroekonomią. Posługuje się ona przede wszystkim wielkościami zbiorczymi, które dotyczyć mają całej gospodarki. Służą one do badania prawidłowości, które występują w gospodarce pojmowanej jako ogromna całość. Makroekonomia jest szczególnie zainteresowana tym, jak powstaje dochód narodowy i tym, jak zostaje on podzielony. Niezwykle istotnym przedmiotem zainteresowania makroekonomii są […]

O działach ekonomii

Nauka zwana ekonomią jest dziedziną, w obrębie której wydzielić można wiele innych nauk. Jako przykład można podać chociażby mikroekonomię oraz makroekonomię. Ta pierwsza jest dziedziną, która zajmuje się przede wszystkim tym, jak zmieniają się tendencje w ludzkich wyborach w takich warunkach, gdzie występuje relatywnie duża rzadkość dóbr. Najczęściej osoby zajmujące się ekonomią skupiają się szczególnie […]

O ekonomii

Ekonomią nazywamy dość specyficzną naukę społeczną, która skupia się przede wszystkim naprodukowaniu, dystrybuowaniu oraz konsumowaniu wszelakiego rodzaju dóbr. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nie jest to nauka ścisła, pomimo że wykorzystuje się w niej relatywnie skomplikowane aparaty matematyczne. Szczególnie często używa się metod ilościowych. Samo słowo wywodzi się z języka greckiego. Można je tłumaczyć jako prawa […]

Własna firma

Prowadząc własną działalność gospodarczą należy zdobyć odpowiednią wiedzę. Powinniśmy poznać podstawowe zasady rządzące rynkiem dzięki temu dużo łatwiej będziemy mogli odnieść sukces. Mikroekonomia dostarcza ogromną ilość informacji w tej kwestii. Z pewnością należy skupić się na maksymalizacji zysków. Bardzo przydatna w tej kwestii jest odpowiednia reklama. Musi być ona skuteczna. Powinna trafić do jak największej […]