Nie studiuj bezrobocia, wybierz ekonomię!

Maturzyści zmęczeni natłokiem wysiłku i stresu wreszcie mogą znaleźć chwilę wytchnienia. Jednak ten błogi spokój nie będzie trwał wiecznie. Wkrótce na wielu uczelniach rozpoczyna się proces rekrutacji na studia. Zatrważający jest fakt, iż przyszłość naszego narodu często nie wie na jakie studia się wybrać. Wspaniałomyślnie przychodzimy z pomocą i pragniemy zaprezentować kierunek, który co roku […]

O makroekonomii

Kolejną dziedziną ekonomii jest ten, który nazywa najczęściej makroekonomią. Posługuje się ona przede wszystkim wielkościami zbiorczymi, które dotyczyć mają całej gospodarki. Służą one do badania prawidłowości, które występują w gospodarce pojmowanej jako ogromna całość. Makroekonomia jest szczególnie zainteresowana tym, jak powstaje dochód narodowy i tym, jak zostaje on podzielony. Niezwykle istotnym przedmiotem zainteresowania makroekonomii są […]

O działach ekonomii

Nauka zwana ekonomią jest dziedziną, w obrębie której wydzielić można wiele innych nauk. Jako przykład można podać chociażby mikroekonomię oraz makroekonomię. Ta pierwsza jest dziedziną, która zajmuje się przede wszystkim tym, jak zmieniają się tendencje w ludzkich wyborach w takich warunkach, gdzie występuje relatywnie duża rzadkość dóbr. Najczęściej osoby zajmujące się ekonomią skupiają się szczególnie […]

O ekonomii

Ekonomią nazywamy dość specyficzną naukę społeczną, która skupia się przede wszystkim naprodukowaniu, dystrybuowaniu oraz konsumowaniu wszelakiego rodzaju dóbr. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nie jest to nauka ścisła, pomimo że wykorzystuje się w niej relatywnie skomplikowane aparaty matematyczne. Szczególnie często używa się metod ilościowych. Samo słowo wywodzi się z języka greckiego. Można je tłumaczyć jako prawa […]

Własna firma

Prowadząc własną działalność gospodarczą należy zdobyć odpowiednią wiedzę. Powinniśmy poznać podstawowe zasady rządzące rynkiem dzięki temu dużo łatwiej będziemy mogli odnieść sukces. Mikroekonomia dostarcza ogromną ilość informacji w tej kwestii. Z pewnością należy skupić się na maksymalizacji zysków. Bardzo przydatna w tej kwestii jest odpowiednia reklama. Musi być ona skuteczna. Powinna trafić do jak największej […]