Podejście do miejsca pracy

Chociaż rankingi alarmują o wysokiej stopie bezrobocia na polskim rynku pracy, to mimo wszystko nie skłania to młodych osób do refleksji. Powinniśmy coraz bardziej kształcić się dokładnie pod te stanowiska pracy, które potrzebują kolejnych pracowników – z pewnością do tego należy sektor IT, technologia i przemysł czy też zawody kreatywne. Nie bez powodu mówi się […]

O rynku

Rynkiem nazywa się obecnie całokształt transakcji kupna oraz sprzedaży. Słowo to zawiera w sobie również opis warunków, w jakich przebiegają transakcje tego typu. Jeżeli weźmiemy jako przykład tak zwany rynek konkurencyjny, to zauważymy, że dokonuje się na nim automatyczne, oddolne ustalenie ceny oraz ilości poszczególnych dóbr. Rynek jest również określoną zbiorowością podmiotów, jakie gospodarują i […]

O makroekonomii

Kolejną dziedziną ekonomii jest ten, który nazywa najczęściej makroekonomią. Posługuje się ona przede wszystkim wielkościami zbiorczymi, które dotyczyć mają całej gospodarki. Służą one do badania prawidłowości, które występują w gospodarce pojmowanej jako ogromna całość. Makroekonomia jest szczególnie zainteresowana tym, jak powstaje dochód narodowy i tym, jak zostaje on podzielony. Niezwykle istotnym przedmiotem zainteresowania makroekonomii są […]

O ekonomii

Ekonomią nazywamy dość specyficzną naukę społeczną, która skupia się przede wszystkim naprodukowaniu, dystrybuowaniu oraz konsumowaniu wszelakiego rodzaju dóbr. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nie jest to nauka ścisła, pomimo że wykorzystuje się w niej relatywnie skomplikowane aparaty matematyczne. Szczególnie często używa się metod ilościowych. Samo słowo wywodzi się z języka greckiego. Można je tłumaczyć jako prawa […]

Własna firma

Prowadząc własną działalność gospodarczą należy zdobyć odpowiednią wiedzę. Powinniśmy poznać podstawowe zasady rządzące rynkiem dzięki temu dużo łatwiej będziemy mogli odnieść sukces. Mikroekonomia dostarcza ogromną ilość informacji w tej kwestii. Z pewnością należy skupić się na maksymalizacji zysków. Bardzo przydatna w tej kwestii jest odpowiednia reklama. Musi być ona skuteczna. Powinna trafić do jak największej […]