O makroekonomii

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

finanse (24)Kolejną dziedziną ekonomii jest ten, który nazywa najczęściej makroekonomią. Posługuje się ona przede wszystkim wielkościami zbiorczymi, które dotyczyć mają całej gospodarki. Służą one do badania prawidłowości, które występują w gospodarce pojmowanej jako ogromna całość.
Makroekonomia jest szczególnie zainteresowana tym, jak powstaje dochód narodowy i tym, jak zostaje on podzielony. Niezwykle istotnym przedmiotem zainteresowania makroekonomii są także kwestie związane z inflacją, czy bezrobociem. Inwestycje i bilansy płatnicze również odgrywają niezwykle istotną rolę w tej dziedzinie ekonomii. Jednym z najbardziej wpływowych czynników w całej ekonomii jest polityka pieniężna banku centralnego i ogół wpływu państwa na gospodarkę.
W przeciwieństwie do mikroekonomii makroekonomia bada gospodarki narodowe oraz światowe. Traktuje je najczęściej jako ogół zależności, które zaobserwować można pomiędzy najważniejszymi ze wszystkich agregatów gospodarczych, jakimi są popyt, podaż, czy uśrednianie cen.