O rynku

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

finanse (21)Rynkiem nazywa się obecnie całokształt transakcji kupna oraz sprzedaży. Słowo to zawiera w sobie również opis warunków, w jakich przebiegają transakcje tego typu. Jeżeli weźmiemy jako przykład tak zwany rynek konkurencyjny, to zauważymy, że dokonuje się na nim automatyczne, oddolne ustalenie ceny oraz ilości poszczególnych dóbr.
Rynek jest również określoną zbiorowością podmiotów, jakie gospodarują i są zainteresowane kupowaniem i sprzedawaniem dóbr różnego rodzaju. Jako dobra rozumie się tutaj nie tylko przedmioty materialne, ale również wartości i usługi.
Rynek jest jednym z najbardziej podstawowych pojęć w złożonej nauce, jaką jest ekonomia. Ta instytucja umożliwia bardzo łatwo zawieranie transakcji pomiędzy osobami kupującymi oraz sprzedającymi. Trzeba zaznaczyć tutaj, iż każdy rynek posiada pewną określoną strukturę. Tworzą ją przede wszystkim ci, którzy kupują i ci, którzy sprzedają. Zaznaczmy tutaj też, iż mogą oni potencjalnie być zarówno partnerami równorzędnymi, albo narzucać sobie nawzajem warunki różnego rodzaju.